ניהול סיכונים כולל בארגון – "The Top Ten Risks of 2013….", גיל בֶּר, רו"ח, MA ,CRISC ,CIA, יוני 2013

עשרת הסיכונים המשמעותיים לשנת 2013, ריכוז 30 סיכונים גנריים, המדורגים עפ"י פוטנציאל הנזק שלהם ועוצמתם, הסבירות להתממשות הסיכון בשנת 2013