ניהול האסטרטגיה של חברת נמל חיפה, רו"ח אלינה פרנקל רונן, MBA, יוני 2013

בניית תכנית אסטרטגית לנמל חיפה, המטרה – הכנת נמל חיפה למאה ה21