ניהול סיכונים – סקר ומעשים כותבים: גדעון שילה – מנהל סיכונים נמל אשדוד מוטי פסטרנק- מנכ"ל משותף טקטרנדס יעוץ וניהול בע"מ

המאמר כולל את הנושאים הבאים: בניית מתודולוגיה אחידה לכל סוגי הסיכונים בארגון תוך הצגת סרגלים ברורים לכל סוג של הערכה ,זאת בכדי לשפר את מהימנות המדידה של סקר הסיכונים. הכללת נושא "ברבורים שחורים" בסקר הסיכונים. הצגת מודל יישום והטמעת סקר הסיכונים כמסמך מייסד וכבסיס לתכנית עבודה של הארגון.