סיכונים וברבורים, גדעון שילה, מוטי פסטרנק, יוני 2013

סקר סיכונים המוכן במחשבה תחילה, תוך השגת הסכמה רחבה, ואשר בהמשכו מתקיים תהליך הטמעה מתוכנן ומבוקר של ניהול סיכונים - זוהי הערובה לניהול סיכונים אפקטיבי.