ניהול סיכונים בסביבה הבית ספרית, יוסי זמרי

סיכון הוא תוצאה לא רצויה או מצב לא רצוי, שקיימת סבירות מסוימת שיתרחש. להבדיל מבעיה, שהיא תוצאה לא רצויה שכבר קרתה, סיכון הוא מצב שעדיין לא קרה, וניתן במקרים רבים למנוע את התממשותו. למעשה, "בעיה" היא לעתים קרובות סיכון שהתממש והפך למצב לא רצוי. ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול שוטף, שמטרתו לאתר סיכונים ולהפחית ככל האפשר את השפעתם.