קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא הדירקטוריון(מס' 301)

קובץ זה מהווה ריכוז של עמדות מסוימות לגבי יישום ההוראה. הקובץ אינו מהווה רשימה מלאה של עמדות הפיקוח על הבנקים לגבי סוגיות שעלו ליישוםההוראה, או לגבי סוגיות אחרות שעשויות לעלות בעת יישומן.