סיכונים וסיכויים במאגר הביומטרי, האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע - הוועדה המקצועית, יולי 2013

האגודה הבינלאומית ISACA, שהאיגוד הישראלי מהווה חלק ממנה פרסמה מסגרת מתודולוגית לניהול אבטחת מידע, כחלק ממסגרת כוללת לניהול ובקרה של מערכות מידע – CobiT 5.0. שימוש במתודולוגיה זו עשוי לסייע בניתוח והבנת הסיכונים והסיכויים הכרוכים במאגר הביומטרי והצבת בקרות מספקות, אשר יצמצמו את הסיכונים שיעלו.