מדיה חדשה, סכנות חדשות, מוטי פאר, מנכ"ל משותף בחברת בלונד 2.0, יוני 2013

ניהול סיכונים במדיה החברתית: אילו סכנות עלולות לארוב לנו במדיה החברתית ואילו צעדים ניתן לנקוט כדי לטפל בסיכונים אלו.