מה הערך הממשי שמביא התאגיד לחברה ולכלכלה שלנו? pwc, יוני 2013

בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת ההתעניינות במדידת השפעות כלכליות-חברתיות, עם מאות חברות וארגונים חדשים המאמצים פרקטיקה זו. ארבע סיבות עיקריות מביאות אותם למדוד ולפרסם מידע זה: