התמודדות עם אירועים "רבי השפעה" בארגונים, pwc, יולי 2013

PwC ישראל עורכת מחקר ניהול סיכונים בקרב חברות ציבוריות בישראל הנכללות במדד ת"א 100, ללא חברות ממגזר פיננסי וחברות דואליות. במחקר לשנת 2013 נכללו 59 חברות. • המחקר מתבסס על דיווחי החברות במסגרת הדוחות הכספיים לשנים 2009-2012. במחקר בחנו אילו סיכונים מופיעים בדיווחי החברות ומה רמת המהותיות של סיכונים אלו. בנוסף, בחנו, את אופן וכיוון השתנות רמת הסיכון לאורך שנות המחקר.