ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיות לסיוע בהטמעת מדיניות ניהול סיכונים בבנקים, 30 ביוני 2013

ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה לאחרונה מסמך בשם"Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism". המסמך הנו מסמך ייעוץ והנחיה אשר ממוען לבנקים ופתוח לקבלת הערות לטיוטה עד ספטמבר הקרוב.