ניהול סיכונים בפרוייקטים - בניית תכנית עבודה לפרוייקט כמענה לאופני הכשל הצפויים

ניתוח סיכונים הינו הבסיס לבניית תכנית עבודה שתיתן מענה לכשלים צפויים לפרוייקט. חיזוי מוקדם מקטין משמעותית את עוצמת הסיכונים. ניהול סיכונים הינו כלי חיוני בהבטחת סיום מוצלח של פרוייקט.