בניהול פרויקטים - כיצד לגשר על הפער בין מנהלי הכספים ומנהלי הפרויקטים, יוני 2013

כמעט בכל הארגונים אין הלימה בין מנהלי הכספים למנהלי הפרויקטים והמטרה היא לנסות לחבר ביניהם, הפרויקט וניהולו צריכים להיות בקשר הדוק יותר לרישום בספרי הארגון, לביצועים הפיננסיים שלו ולהשפעות על תזרים המזומנים של הארגון