מגמות בינלאומיות בהספקת גז טבעי, פרופ' ברנדה שפר, הוגשה לוועדת צמח בנובמבר 2011 וינואר 2012

תגליות הגז הישראלי נחשפו בתקופה של שינוי במשק הגז הבינלאומי. תמורות גלובליות אלו משפעות על ההזדמנויות והסיכונים הקשורים לאלטרנטיבות השונות של מדיניות ישראל בתחום הגז הטבעי. הגז הטבעי הינו מקור האנרגיה בעל קצב הגידול המהיר ביותר לצריכה והפקה ביחס לשאר מקורות האנרגיה ומאגרי גז טבעי חדשים נחשפים בפריסה גיאוגרפית רחבה בעולם.
סקירתה של פרופ' שפר מעריכה כי הגז הטבעי יהפוך למקור האנרגיה העיקרי במחצית השנייה של המאה ה-21 בדומה לנפט במאה ה-20 והפחם במאה ה-19. הסקירה בוחנת את המגמות העולמיות בשוק הגז הטבעי ומשקפת את ההזדמנויות והסיכונים בתחום

למאמר המלא