PWC : ניהול הזדמנויות בשוק הביטוח – שיפור אסטרטגיית ההפצה כמנוע צמיחה

כדי להבטיח החזר על השקעות בינלאומיות, מתמקדות חברות הביטוח בפיתוח אסטרטגיות הפצה חדשניות שנועדו לתת מענה לצרכים הייחודיים של שווקים חדשים
פיתוח אסטרטגיות הפצה חדשניות מתחיל בבחינה של אפשרויות הערוץ הפוטנציאליות בארצות שונות.
דו"ח של פירמת ראיית החשבון PWC מעריך כי הצמיחה העתידית של חברות ביטוח תהיה יותר ויותר תלויה ביכולת שלהם להגיע למגוון רחב יותר של לקוחות על פני יותר מדינות, בדגש על כלכלות מתפתחות. הדו"ח סוקר את סיכוני ההפצה בכלכלות המתפתחות וסוקר את אסטרטגיות ההפצה של המבטחות הגדולות כיום.

למאמר המלא