ניהול הזדמנויות: האיחוד האירופי - דוח החדשנות 2013

דו"ח חדש של Innovation Union, ועדה לחקר חדשנות ומו"פ באיחוד האירופי שפורסם באחרונה קובע שישראל עדיין משתלבת היטב בין המדינות המובילות העולמיות בהשקעה במחקר ופיתוח ‏(מו"פ‏), אך ניצבת מול אתגרים מורכבים שיקשו עליה להמשיך ולהוביל.
הדוח מגלה כי על אף המיתון הכלכלי העמוק נשמרת באירופה רמה גבוהה של מחקר וחדשנות המהווה בסיס לפיתוח כלכלה אירופית המבוססת על מוצרים ושירותים חדשניים.
הדוח הבוחן את מרכיבי החדשנות במדינות אירופה גורס כי על אף שרוב שמדדי המו"פ במשק הישראלי הם גבוהים מהממוצע האירופי, ישנם  שורה של תחומים שבהם צריכה ישראל לבצע שינויים מבניים כדי להמשיך ולהוביל. התחומים הבולטים שמוטל על ישראל להגדיל את ההשקעה בהם על מנת לשמר את התחרותיות הוא ההשקעה במוסדות אוניברסיטאיים. מאידך מצביע הדוח על הירידה בהון הזמין להשקעה בהון סיכון בישראל כאתגר בסיסי.

לעיון בדוח: