OECD בסיכום חצי שנתי 2013: אירופה היא עדיין הסיכון הגדול ביותר לכלכלה הגלובלית

בעדכון חצי השנתי של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח, חוששים כלכלני הארגון כי החולשה כלכלית מתמשכת באירופה "יכולה להתפתח לקיפאון עם השלכות שליליות על הכלכלה העולמית".
ה-OECD הקטין שוב את התחזית עבור 17 מדינות איחוד האירופי המשתמשות באירו, והעריך כי יתכווץ השנה ב -0.6 אחוזים לאחר הירידה של 0.5 אחוזים בשנת 2012. דו"ח ה-OECD מנבא אבטלה תגיע ל -28 אחוזים בספרד בשנה הבאה ו28.4 אחוזים ביוון. עם אוכלוסייה של יותר מחצי מיליארד בני אדם, האיחוד האירופי מהווה כיום את שוק היצוא הגדול ביותר בעולם ולאור ההערכות הארגון צפויות להיפגע חברות בארה"ב ובאסיה. 
 
למאמר המלא