גם ניהול הסיכונים הקר ביותר מוטה אידיאולוגית בצורה מסוכנת כותב: יריב מוהר

האם אנחנו כחברה או ככלל האנושות יכולים להתמודד עם סיכונים קולקטיביים בוערים בצורה עניינית?