פאנל ניהול סיכונים חשבונאיים בחברות

SoX, תכניות אכיפה פנימית ועוד". רו"ח אייל בן אבי, שותף, מנהל תחום ניהול סיכונים ואקטואריה, קבוצת הייעוץ PwC Israel , רו"ח אריאל הורוביץ, שותף ניהול סיכונים, ארנסט אנד יאנג