סיכוני כוח אדם: EY – הדירקטוריון כמפתח צמיחה

דירקטוריון ותיק, פעיל ומגוון הוא גורם קריטי בהתרחבות המוצלחת של חברה. חברי דירקטוריון יכולים להיות מאגר רב ערך של מומחיות וחוויות ומייסדים ומנכ"לים יכולים למנף את התכונות הללו כדי לשמש ככלי בקבלת החלטות מפתח
למנכ"ל של חברה בעלת צמיחה גבוהה, השאלה היא פשוטה: כשאתה מכוון אל הירח מי אתה רוצה איתך בצוות הפיקוד? באופן אידאלי מעריך מאמר זה מאת פירמת ראיית החשבון EY כי הידע של צוות מגוון, כולל שורה מחויבת ומוכשרת של דירקטורים, שיכולים להביא ניסיון מגוון של נקודות מבט כדי להגביר את הצמיחה. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Shoot_for_the_moon-_with_the_right_board,_the_sky_is_no_limit/$FILE/Shoot_for_the_moon.pdf