סיכון גלובלי: פימקו בתחזית גלובלית: הבנקים המרכזים יצרו טריז בין מחירי השוק והיסודות הפיננסים שבסיסו

מנהלי ההשקעות הבכירים של פימקו התייחסו אל צומת דרכים האירופאית המשקפת שליטה של הבנקים המרכזים במצב הכלכלה כאשר מצד אחד נרשמת מגמה חיובית בשווקים ומאידך האינדיקטורים הכלכליים אינם משקפים את המצב בשווקים.
מדי שנה נפגשים מנהלי ההשקעות הבכירים של פימקו לטובת דיון בהערכות לגבי הכלכלה הגלובלית ומצב השווקים בשלוש עד חמש השנים הבאות. על פי הערכות העולות בדוח הפורום שפורסם לאחר המפגש התייחסו כלכלני החברה אל צומת דרכים האירופאית המשקפת שליטה של הבנקים המרכזים במצב הכלכלה כאשר מצד אחד נרשמת מגמה חיובית בשווקים ומאידך האינדיקטורים הכלכליים אינם משקפים את המצב בשווקים. מאחר ובנקים מרכזיים ניסו לתמוך בצמיחה וביציבות פיננסית כדי להרוויח זמן ולאפשר בכך לכלכלות ולפוליטיקאים משענת כדי לרפא את כלכלת המדינות הן יצרו טריז המנתק בין מחירי שוק ויסודות כלכליים והפיננסיים שבבסיסו.

http://investments.pimco.com/MarketingPrograms/External%20Documents/PIMCO_Secular_Outlook_PSOS120.pdf