סיכונים והזדמנויות בדרום אמריקה: האם תנופת הצמיחה באמריקה הלטינית בת קיימא?

סקירה זו של קרן המטבע בוחנת את סיכויי הצמיחה הלטינית בשנים האחרונות על ידי זיהוי הגורמים המידיים שהובילו לצמיחת התמ"ג הגבוהה האחרונה והערכת קצב הצמיחה הפוטנציאלי לקבוצה גדולה של מדינות באמריקה הלטיניות.
סביבה חיצונית חיובית בשילוב עם מדיניות שקולה טיפחו צמיחת תוצר במרבית המדינות אמריקה הלטינית בעשור האחרון. אבל, מה היו המניעים של ביצועי צמיחה חזקים זה מהצד ההיצע והאם המומנטום הזה יהיה בר קיימא בשנים הקרובות? על פי ממצאי המחקר הצטברות של גורמים בעיקר גידול של כוח העבודה ולא גידול בפריון הוא הכוח העיקרי מאחורי צמיחת התמ"ג. במבט קדימה מעריכים חוקרי הקרן, בהתחשב בהתמתנות הצפויה של צבירת הון ואילוצים טבעיים על עבודה, מומנטום הצמיחה החזק לא סביר שיהיה בר קיימא, אלא אם כן ביצועי הפריון ישתפרו באופן משמעותי.
 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40537.0