מדיניות ישראל בנושא המרחב הקיברנטי וההגנה על תשתיות חיוניות

סקירה שערך מרכז המחקר של הכנסת בנושא המרחב הקיברנטי וההגנה על תשתיות חיוניות.

המדיניות הממשלה הישראלית בתחום הקיברנטי ריכוזית המטילה את מירב האחריות על המערכת הביטחונית ואינה משאירה מקום למגזר הפרטי בניגוד למדיניות האמריקאית הרואה בממשלה גורם מתאם ומתווך בין השחקנים. סקירה זו סוקרת את התחום ובוחנת את החלטות הממשלה בנושא בשנים האחרונות

לעיון במסמך