מדדי פעילות וניהול סיכונים בגופים מוסדיים בתחום הביטוח הגמל והפנסיה, פרופ' נאווה חרובי, המכללה האקדמית נתניה, אפריל 2013

סיכום שנת 2012 בתחום הגמל והפנסיה וניתוח הסיכונים העומדים כיום בפני ציבור החוסכים.
מסקנות המצגת: ציבור גדול חשוף לפגיעה אפשרית כתוצאה מריכוזיות בענף החיסכון הפנסיוני וריכוזיות בשוק ההון. סך הנכסים המנוהלים- 830.1 מיליארד ₪ המהווה כ-31% מהנכסים הפיננסיים. עוד עולה כי מדדי הריכוזיות בביטוח חיים ובקרנות פנסיה גבוהים, ואילו מדדי הריכוזיות בקופות גמל נמוכים ויורדים ואילו הסיכונים הביטוחיים והחברתיים גדלים עקב עליית תוחלת החיים ויחס התלות.

למאמר המלא