EY: סקר האטרקטיביות – אפריקה 2013

צמיחתה של אפריקה בעשור האחרון הורכבה מצמיחה בשיעור גבוה של כלכלות אפריקה על אף המצב הכלכלי העולמי המתמשך. EY מעריכים כי כלכלת אפריקה גדלה פי שלושה משנת 2000 והתחזית לשנים הבאות מוסיפה להיות חיובית.
EY צופים כי חלקים רבים מהיבשת יוסיפו להפגין שיעורי צמיחה גבוהים יחסית. על פי הערכות EY  פער  התפיסה נותר המכשול העיקרי העומד בפני משקיעים חדשים. דוח האטרקטיביות מספק תחזית צמיחה למדינות היבשת ומנתח את האתגרים בהשקעה במדינות אפריקה

למאמר המלא