ניהול סיכונים בשנת 2020

איפה יהיה ניהול הסיכונים בתום העשור? מה יידרש ממנהל הסיכונים בעוד שבע שנים? ארגון IRM (Institute of Risk Management): ארגונים יצטרכו ליצור תרבות שבה העובדים מתורגלים באופן יזום לזהות סיכונים, ומתקשרים סיכונים באופן גלוי להנהלה בכירה. על ההנהלה מצידה מוטלת המשימה של עידוד ניהול הסיכונים בקרב עובדים והפיכת המקצוע להלך מחשבה לצד כלי טכני הנמצא בשימוש בגורמים הרלוונטיים בארגון.
איפה יהיה ניהול הסיכונים בתום העשור? מה יידרש ממנהל הסיכונים בעוד שבע שנים? ארגון IRM  (Institute of Risk Management) הבריטי פורס באתר אינטראקטיבי את חזונו בנושא אופי ניהול הסיכונים ב-2020 כתמונה רב ממדית . עבודת המחקר מצביעה על 7 גורמים שהיא מכנה 7 ה-C's שלהערכתה יעצבו את תחום ניהול הסיכונים בשנת 2020. הנושאים אותם מונה הארגון הינם: catalyst; culture; change; creativity; confidence; communication; and commerciality.
בהקשר של תרבות ניהול הסיכונים מעריך הארגון כי ארגונים יצטרכו ליצור תרבות שבה העובדים מתורגלים באופן יזום לזהות סיכונים, ומתקשרים סיכונים באופן גלוי להנהלה בכירה. על ההנהלה מצידה מוטלת המשימה של עידוד ניהול הסיכונים בקרב עובדים והפיכת המקצוע להלך מחשבה לצד כלי טכני הנמצא בשימוש בגורמים הרלוונטיים בארגון.
http://risk2020.org/