סיכוני ביטוח והטרנספורמציה של ההון

ניהול סיכונים נמצא בבסיסה של תעשיית הביטוח אולם תנופת חשיבות תפקיד מנהל הסיכונים הראשי תאגידי וניהול פונקציות סיכון ספציפיות עולה בשנים האחרונות בחסות הרגולציה הגוברת בתחום.
מאמר זה הוא השלישי בסדרה של מאמרים מאת KPMG בנושא סוגיות פיננסיות וסיכוני ביטוח והראשון המתמקד כולו בסיכונים. ניהול סיכונים נמצא בבסיסה של תעשיית הביטוח אולם תנופת חשיבות תפקיד מנהל הסיכונים הראשי תאגידי וניהול פונקציות סיכון ספציפיות עולה בשנים האחרונות בחסות הרגולציה הגוברת בתחום וכניסת רגולציית הסולבנסי 2 לאירופה בפרט.
המאמר מנסה לענות על שלוש שאלות מהותיות בהקשר של מסגרת העבודה של תהליכי ניהול סיכונים תאגידי בתחום הביטוח. מהי האפקטיביות של מסגרת העבודה מוטמעת בעסק? האם רמת פעילות ניהול הסיכונים פרופורציונאלית לרמת הסיכון? והאם מסגרת העבודה של ניהול הסיכונים מוסיפה ערך לחברה?
למאמר המלא