EY: נקודת המבט הכפולה של הסיכונים ההזדמנויות ב-2013

פירמת ראיית החשבון EY פרסמה באחרונה סדרה של מחקרים מבוססים על מחקר שנערך בקרב 681 חברות ב-20 מדינות ומטרתו למפות את עשרת הסיכונים וההזדמנויות ב2013.
כיצד תוכל להיות בטוח שהחברה שלך ערוכה להתמודד עם הסיכונים באופק? האם אתה בטוח שאתה מנצל את ההזדמנויות העומדות בפניך נכון?
פירמת ראיית החשבון EY פרסמה באחרונה סדרה של מחקרים מבוססים על מחקר שנערך בקרב 681 חברות ב-20 מדינות ומטרתו למפות את עשרת הסיכונים וההזדמנויות ב2013.
לצד דוח הדופק העסקי הגלובלי שפורסם בחודש פברואר השנה פרסמה באחרונה החברה גם בחינה של הסיכונים וההזדמנויות מנקודת המבט של שווקים בעלי צמיחה מהירה לצד בחינת עשרת הסיכונים וההזדמנויות בתחום האנרגיה המסמנים את מדיניות הרגולטור בתור הסיכון הגדול ביותר בשוק האנרגיה כיום.