שנתיים לתאונה הגרעינית ביפאן

רעידת האדמה והצונאמי שאירעו ביפן ב-2011 הובילו לשחרור חומר רדיואקטיבי מתחנת כוח הגרעינית. שחרור מסיבי של חומר רדיואקטיבי הינו בעל פוטנציאל להשפעות בריאותיות חריפות וארוכות טווח. מטרתו העיקרית של דוח הערכת סיכון היא לאמוד את פוטנציאל ההשפעה על בריאות ציבור על מנת להעריך את הצעדים שיש לנקוט בשל התאונה.