מהו תפקידו של הדירקטוריון בטיפוח תרבות ניהול סיכונים בארגון?

פירמת ראיית החשבון דלוייט מפרסמת מאמר הבוחן את תפקידו של הדירקטוריון בטיפוח תרבות ניהול הסיכונים בארגון כפי שהוא משתקף משורה של סקרים ומחקרים שערכה החברה בעת האחרונה.
טיפוח תרבות ניהול הסיכונים מגלמת בתוכה יותר מאשר יצירת קוד אתי לחברה והשלמת תהליך הערכת סיכונים. אירועים כלכליים חמורים הדגישו את חולשתם של ארגונים רבים בתחום הממשל התאגידי וניהול הסיכונים שהניעה ארגונים רבים להקדיש זמן רב לפיתוח מסגרות ניהול סיכונים ארגוניים, יישום מדיניות נהלים וטכנולוגיות. 
למאמר המלא