תרבות ניהול סיכונים –יש דבר כזה! כותבת: יעל קלו-מור, אפריל 2013

מאמר זה עוסק בהטמעה של תרבות ניהול סיכונים בארגונים תוך סקירת גורמי סיכון אפשריים וגורמים מסייעים. ניהול סיכונים ארגוני הינו מדע ואמנות חדשים יחסית, המפלסים להם דרך לתוך ארגונים וגופים, לצד הגדרת יעדים, בנית כלים ויצירת מבנים תומכים, הלוקחים בחשבון את המשאב האנושי.