האם עמותות זקוקות לכלי ניהול פיננסיים? כותב: אלי מלכי

נשאלת השאלה האם עמותות זקוקות לכלי ניהול פיננסיים, מעבר להנהלת חשבונות בסיסית שנדרשת עפ"י החוק. עפ"י הדו"ח המסכם של מיזם "תבונה" – שמטרתו הייתה להקניות כלי ניהול פיננסיים לעמותות – המיזם לא זכה להיענות גורפת וניצל רק כ- 50% מהתקציב שהוקצה לו. האם אכן מנהלי עמותות לא רואים את הצורך בכלי ניהול פיננסיים, כפי שטוען הדו"ח?