כלכלה ירוקה ועיסוקים ירוקים: תחזית סיכונים בטיחותיים ובריאותיים לשנת 2020 מאת: ד"ר אשר פרדו

במשך חמישים השנים הארונות התפתחו הרבה מגורמי הסיכון הבטיחותיים והבריאותיים בקצב איטי יחסית. אולם, השילוב של האצת קצב השינויים הטכנולוגיים יחד עם עליה בפוטנציאל השאיפה ל"כלכלה ירוקה" הביא לתובנה חשובה שיש לחזות סיכונים חדשים בעקבות השילוב הזה.