למה תוכנית ציות לדרישות אינה מדיניות מומלצת לחברות

יש גבול למה ש"תוכניות ציות לדרישות" יכולות להשיג – גבול שחברות רבות הגיעו אליו. מעבר לנקודה מסוימת, פעילויות הציות לדרישות יכולות אפילו להזיק לארגון – לכפות עליו עלויות לא נחוצות, לפגוע בהתנהגות נאותה ולהגביל את היצירתיות והחדשנות.