הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות מפרסם דוח מסכם, הכולל את המלצותיו הסופיות המטרה: חיזוק התחרות והגברת כוחם הצרכני של משקי הבית והעסקים הקטנים, בנק ישראל, מרץ 2013

הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית שמונה על ידי שר האוצר ונגיד בנק ישראל, מפרסם היום דוח מסכם, הכולל את המלצותיו להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. הדוח מהווה המשך לדוח הביניים שפורסם בתאריך ה- 16.7.2012.