ניהול סיכון ריבית

ניהול סיכון ריבית נועד לשמור על רמת הסיכון בגבולות סבירים, כך שהתאגיד הבנקאי לא ייחשף להפסדים משמעותיים ותשמר יציבותו. ההוראה מכסה את כלל סוגי סיכון הריבית על כלל המכשירים הפיננסיים בתאגיד הבנקאי.