רשות ניירות ערך - עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים- נייר להערות הציבור

ביום 21 במרץ 2013, פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות"), להערות הציבור (עד ליום 15 במאי 2013), מסמך עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ למוסדיים.