על הדינאמיות של אירועי 'כשל שוק' ומקצוע ניהול הסיכונים כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA

האם הריאקציות לכשלי שוק יכולות ללמד משהו על היתרונות של מקצוע ניהול הסיכונים?