שבעת הסיכונים בניהול סיכונים, כותבת: אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

מדוע במקרים רבים תהליך ניהול הסיכונים אינו מתקיים כהלכתו? למרות שרבים מכירים בחשיבות התהליך, לא תמיד מקפידים על תהליך שיטתי לניהול הסיכונים.