האם ניהול סיכונים יכול למנוע משברים של חוסר יכולת לפרוע אג"ח? כותב: רו"ח דן הלפרין, שותף, ראש מח' ניהול סיכונים, Deloitte בריטמן אלמגור זהר

כדי לנתח את התשובה לשאלה איפה היה ניהול הסיכונים, צריך ללכת לשורש ולבחון מהו ניהול סיכונים ומה מוגדר כסיכון.