תוכנית למניעת הונאות לניהול סיכוני תפעול, דיווח ותדמית בארגון, אריאל הורוביץ + איציק אלהרר- רו"ח

מטרת התוכנית הינה לסייע להנהלה הבכירה בארגון, בהערכה ובזיהוי קביעת סדרי עדיפויות של סיכוני הונאה/ תרמית מהותיים, זיהוי הזדמנויות לשיפור מערך הבקרה הפנימי, עיצוב ושיפור תוכנית פעולה, יישום ובדיקת אפקטיביות של בקרות חדשות.