שימוש בשיטת Monte Carlo סימולציות למידול מחירי מניות וסחורות כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

במאמר זה שני פרקים, הפרק הראשון מתאר בכלליות את שיטת סימולציות Monte Carlo ועושה שימוש בשיטה למידול מחירי מניית גבעות יהש והפרק השני עושה שימוש בשיטת Monte Carlo למידול מחיר חבית נפט עתידי.