ניהול פרוייקטים בעולם שטוח, ציקו חפץ - מנכ"ל, אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מהם האתגרים והקשיים בניהול פרוייקטים גלובליים