דו"ח חשיפות

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
משמש לדיווח שוטף של מידע רלוונטי, התומך בניהול פרואקטיבי של הסיכון התפעולי, מסכם את תהליך ניהול הסיכונים התפעוליים במשרד ומשקף את פרופיל הסיכון העדכני של המשרד.