דיווח וריכוז אירועי כשל

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
על משרדי הממשלה ליישם תהליך לניטור שוטף של הסיכונים התפעוליים ושל חשיפות מהותיות להפסדים. דיווח שוטף של מידע רלוונטי, התומך בניהול פרואקטיבי של הסיכון התפעולי, ימסר למנהל הסיכונים המשרדי ולמנהל הסיכונים הראשי.