גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
גיבוש מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים הינו חיוני למשרד לצורך מיסוד תהליכי ניהול הסיכונים התפעוליים במשרד ומבטא את תפיסת ניהול הסיכונים של הנהלת המשרד. המדיניות בהתאם להוראה זו תגובש לאחר השלמת סקר הסיכונים התפעוליים ותכנית ההפחתה במשרד, בכדי לאפשר למנהל הסיכונים התפעוליים המשרדי להתבסס על הידע והניסיון אשר נרכשו במהלך ביצועם