ניהול סיכונים בפרויקטי תחבורה, יהודה ספיר Mech. Eng. ,PMP ,קשת פתרונות

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה: