מודל ניהול הסיכונים של COSO כותב: אלון קוחלני, מאי 2012

השערוריות החשבונאיות בארה"ב ובעולם ושינויי הרגולציה בעקבותיהם, העלו על סדר היום את ההכרה בצורך בניהול סיכונים. התחום צבר תאוצה בעיקר עקב התערבות הרגולטור בארה"ב באמצעות החוק Sarbanes-Oxley אשר קבע כי על הפירמה ליישם מערכת בקרה, ומסקנות ועדת באזל השנייה.