ניהול שינויים בפרויקט – שיקולים בקבלת ההחלטות, כותב: מיכאל שורץ, אוקטובר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
תהליך ניהול השינויים מצריך קבלת החלטות מתמדת: האם לאשר את השינוי? במידה וכן: כיצד לממשו באופן שתהיה לשינוי השפעה מינימלית על הפרויקט? להחלטות אלו יש השפעה גדולה על הצלחת הפרויקט.