ניהול סיכונים באמצעות תכניות המו"פ של המדען הראשי כותב: בועז ליפשיץ, MaximOCS, אוקטובר 2012

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
כיצד המדען הראשי מקטין את הסיכונים שמלווים כל פרויקט באמצעות תכניות המו"פ שלו